Startpagina

De Astense Gehandicapten Vereniging organiseert diverse activiteiten, gericht op een verdere integratie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte vanaf 18 jaar in Asten.
Dit doet de vereniging door het volgende te doen:

  • Het streven naar medezeggenschap en inspraak bij gemeentelijke of gewestelijke overheden en overal elders waar het in belang is van mensen met een handicap
  • Het  uitgeven van een eigen mededelingenblad
  • Het organiseren van voorlichtingsavonden en/of thema middagen
  • Het organiseren van recreatieve en sportieve activiteiten zoals, fietstochten en jeu de boules.
  • Het verzorgen van een jaarlijkse ontspanningsreis voor leden en hun partner.